Dette links ses kun hvis JavaScript er slået fra i din browser Business Consulting Forretningsudvikling på første klasse
Test Management - derfor skal du teste

Test Management - derfor skal du teste

For nogen kan test og Test Management måske forekomme som en lidt tør omgang, men sådan behøver det ikke at være. I forhold til IT-projekter er tidlig test meget vigtigt – både i forhold til økonomien og for at kunne overholde tidsplaner og deadlines. Jo senere en fejl opdages, jo tungere er tilbageløbet. Alle kender nok til IT-projekter, som ikke er kommet helt i mål - og ikke er blevet den succes, man forventede. Det kunne man sandsynligvis have undgået, hvis man havde lavet en POC, for strukturerede tests gør en stor forskel.

Læs mere
Hvad er Proposal Services?

Hvad er Proposal Services?

Det er blevet tid til et nyt system, en opgradering af et eksisterede system eller måske skal der findes en ny leverandør, som kan føre din organisation videre. Uanset situationen, så ligger der et meget vigtigt stykke arbejde foran dig, som kommer til at få afgørende betydning for projektets kommende værdiskabelse og succes. Processen kan gribes an på mange måder, og ofte er det fordelagtigt at få hjælp udefra af nogle eksperter, som både forstår teknologien og kan sætte sig ind i din organisations behov. Her kan du læse mere om, hvordan du kan få hjælp til processen via vores Proposal Services.

Læs mere
Hvad er User Adoption?

Hvad er User Adoption?

User Adoption spiller en afgørende rolle for, om man høster værdi af de teknologiske investeringer, og det er vigtigt i de situationer, hvor man overgår fra et gammelt til et nyt system - eller skal udnytte det fulde potentiale ved eksisterende systemer. Her handler det om at få medarbejderne, som skal anvende det nye system, til at adoptere det, men det kan være forbundet med en række udfordringer - og modstand mod forandring er en af dem. Her kan du læse mere om de forskellige brugeradoption-strategier, man kan vælge imellem, når man skal til at implementere ny teknologi eller nye systemer - og du kan blive klogere på deres styrker og svagheder.

Læs mere
Hvad er Process Optimization?

Hvad er Process Optimization?

En procesoptimering, hvor enkelte processer gennemgås systematisk, kan skabe markante effektivitetsforbedringer og store økonomiske gevinster, fordi man får fjernet ikke-værdiskabende processer samtidig med, at man får identificeret ens kerneprocesser og kompetencer. NetDesigns forretnings-konsulenter kan hjælpe med at give dig det fulde overblik over alle organisationens processer og assistere med at identificere og kortlægge de processer, som med fordel kan optimeres.

Læs mere
Digital Transformation - efter Corona

Digital Transformation - efter Corona

I Danmark er vi langt fremme når det gælder digital transformation, men verden forandrer sig konstant, og det er nødvendigt hele tiden at tilpasse sig den nye virkelighed. COVID-19 har sat yderligere turbo på den digitale transformation, men den nye teknologi implementerer ikke sig selv, og der findes ingen magisk vej til resultater. Meget få virksomheder kan gennemføre en digital transformation uden ekstern hjælp, for det er ikke en lineær A-til-B proces, men en måde at drive virksomhed på og dermed et arbejde, som aldrig slutter. Så jo før du kommer gang, jo større resultater venter der i løbet af de sprints, som en transformation indebærer. 

Læs mere
Hvad er en Assessment?

Hvad er en Assessment?

En assessment er en konsulentydelse, hvor en trusted partner gennemgår virksomhedens løsninger og behov. Det kan være en telefoniløsning, et kontaktcenter, en videoløsning, en netværks- eller sikkerhedsløsning. Arbejdet bør altid udføres uvildigt, uden at der fokuseres på priser, produkter, leverandører eller løsninger. En assessments mål og resultat er forskellig i forhold til indhold, men generelt er en assessment en komplet analyse af virksomhedens behov, baseret på dybdegående interviews med nøglepersoner, workshops med interessenter, on-the-floor dataindsamling samt gennemgang af den eksisterende løsning.

Læs mere
Hvad er Business Continuity?

Hvad er Business Continuity?

En samlet Business Continuity strategi er både proaktiv og reaktiv, og samtidig en unik mulighed for at få et dybere indblik i organisationens strukturer, processer, afhængigheder, leverandører, medarbejdere og stakeholders. Den kan desuden bruges til at ændre kulturen internt i organisationen, så en eventuel disruption hurtigere kan ændres til noget, der ligner business-as-usual. Vi kan ikke forhindre ting, som disrupter vores hverdag, men med en fast forankret Business Continuity strategi, kan vi hurtigere tilpasse os de vilkår, som pludselig kan indtræffe.

Læs mere