Dette links ses kun hvis JavaScript er slået fra i din browser Business Consulting Forretningsudvikling på første klasse

Fremtidens netværk er her allerede

Sikkerhed

Ingen kompromisser på IT sikkerheden

Virksomheder der er i gang med en hurtig digital omstilling, oplever ofte at nye netværksløsninger implementeres som silo løsninger. Samtidig flytter data og applikationerne til skyen, data er ikke længere alene opbevaret i virksomhedens eget datacenter. Dette stiller krav til netværket og it-sikkerheden. Der åbnes nu op for trafik direkte til internet. It-sikkerheden bliver derfor et nøgleområde at få defineret korrekt.

 

SD Wan understøtter it-sikkerheden ved at have løsninger for sikker internet adgang og Zero Trust. SD-Wan inkluderer ligeledes central management og denne indeholder analyseværktøj for indsigt i trafik flow og den enkelte brugers oplevelse. Ligeledes er der fordele ved central management i forbindelse med udrulning af nye afdelinger samt ved løbende sikkerhedspatches samt automatisering.

 

Nye sikre SD-WAN-løsninger er den perfekte start på udviklingen mod en hurtig digital omstilling. Med SD Wan  muliggøres en smidig og enkel implementering af en komplet løsning, samtidig med at central management håndterer netværks- og sikkerhedsfunktionerne.

 

Det holder driftsomkostningerne nede, øger ydelsen og beskyttelsen samt baner vejen for næste generation af sikkerhed.

Simplificering

Centraliseret monitorering, netværksstyring og ”zero-touch deployment”

Traditionel netværksinfrastruktur minder om et kort over metroen. Et system der er bygget op ovenpå eksisterende infrastruktur, af flere omgang og over en lang årrække, med hensyntagen til den allerede installerede decentraliserede infrastruktur. Den akkumulerede proces giver systemet en fungerende men begrænset og kompleks løsning, som kan være svær at finde rundt i, og som kan give lange og besværlige veje til destinationen.

Software Defined Network adskiller kontrollaget (softwaren) fra de fysiske enheder, og ved hjælp af et centralt management tool kan IT let få overblik over netværket, rulle nye regler, tildele adgange, sende sikkerhedsopdateringer og konfigurationer ud til afdelinger eller hele netværket på én gang, uden nedetid og medfølgende tilgængelighedsproblemer. Opgaver der tidligere tog uger og krævede minutiøs dokumentation fikses på timer.

Det samme tool gør det muligt at oprette nye afdelinger fra centralt hold, med udstyr direkte leveret fra producenten og opsat af lokale ressourcer. Så snart udstyret bliver tilsluttet, gør det opmærksom på sig selv i toolet, henter virksomhedens konfiguration og er tilgængeligt uden brug for at dyre IT ressourcer har været on-site eller har skulle modtage, konfigurere og afsende udstyret fra centralt hold. Alt sammen foregår i et fuldt krypteret netværk som garantere sikkerhed og compliance.

Automatisering

Procesoptimering, systemintegration og digitalisering af virksomheden

Software defined networking kan simplificere mange processer, men egentlig automatisering kræver ofte et gennemgribende kig på hvordan processen er bygget op. Her kan teknologi og ”en ny box” ikke stå alene. Arbejdet med automatisering kræver systemer der kan få adgang til data og som kan dele data under sikre forhold og med et større udbytte til følge. Mange virksomheder oplever at en traditionel netværksinfrastruktur, begrænser muligheden for at digitalisere processer og stille data til rådighed hvor den skaber værdi.

Software Defined Networking kan med standard API’er gøre at netværket er et godt fundament for automatiserede processer, der understøtter forretningskritiske processer i stedet for at sætte begrænsninger for dem.

For mange virksomheder er det en prioritet at digitalisere alle processer, så kundeoplevelsen bliver forbedret. Kunder forventer i dag at kunne følge en vare i hele processen fra bestilling, produktion til levering med hyppige informationsopdateringer. Her er SDN fundamentet der kan binde alt fra systemer til IoT sammen.

Tilgængelighed

Drift-sikkert netværk og applikationsprioritering sikrer optimale brugeroplevelser

Forretningslaget stiller konstant nye krav til IT om at understøtte forretningen, bevare overblikket, tilgængeligheden, samtidig med at sikkerheden øges. Software Defined Networking skaber grundlaget for at IT kan følge med og levere med begrænsede ressourcer.

SDN understøtter nye teknologier der ofte ønskes af forretningslaget. Det sikre hurtigere service delivery og forbedre dermed (time to market) når nye afdelinger og lignende skal etableres.

SDN er værktøjet som letter arbejdet med digitalisering af kundeoplevelsen, eller gør migrering til cloudløsninger og applikationer til en overskuelig opgave. Det er også nyttigt hvis i kigger på IoT løsninger og automatisering af processer.

En anden nyttig feature er det at kunne prioritere trafik i netværket. Det kunne eksempelvis være videokonference eller call center funktioner, som har store krav til performance og tilgængelighed.

Sidst men ikke mindst er der fordele med SDN når det gælder compliance og krav om indsamling og udnyttelse af bigdata fra alt.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere?

Vi er altid klar til at svare på dine spørgsmål om, hvad vi kan gøre for dig. Skriv en mail eller ring til vores kundecenter.