Dette links ses kun hvis JavaScript er slået fra i din browser Business Consulting Forretningsudvikling på første klasse

Hvilken værdi skaber det her for dig?

Er du CEO?

Et software Defined Netværk lyder som noget IT bør tage sig af, men faktisk er det forretningen, der står til at høste alle frugterne af teknologiskiftet, så derfor bør interessen fra direktionen være stor. 

”Skal jeg så som CEO sætte mig ind i SDN?” Nej, men du skal vide hvornår dette teknologi skifte er relevant for netop jeres virksomhed, og hvilke af dine udfordringer det kan bidrage til at løse.

”Så hvad er de typiske karakteristika for virksomheder hvor SDN vil have et stort betydning”?  

Det er virksomheder med mange lokationer, måske endda fordelt over mange lande. Især virksomheder hvor disse lokationer er kommet til som tilkøbte virksomheder, eller opstået som knopvækst. 

Virksomheder, der er bekymrede for cyberangreb, og de enorme økonomiske konsekvenser det har vist sige at have haft for mange store danske virksomheder. 

Virksomheder der har behov for hurtigt at kunne tilpasse sig forandrede forretningsbehov, levere nye services, åbne nye lokationer eller være klar til at alle pludselig arbejder hjemmefra. 

Virksomheder hvor compliance, bæredygtighed og ikke mindst det at nedbringe omkostningerne på administrationen er på dagsordenen på direktionsmøderne. 

SDN giver med andre ord bevægelsesfrihed når det gælder fx opkøb af virksomheder, sikrer lettere migration fra legacy IT til ny multicloud infrastruktur og applikationsdrevne systemindkøb.  

SDN kan også medvirke til at frigøre tid i organisationen til at gennemføre andre vigtige projekter, samt give den ønskede skalerbarhed, så IT kan følge med forretningsbehovene. 

Mange virksomheder har specielt nu fokus på at digitalisere deres forretning, Det skal sikre virksomhedernes fortsatte vækst og ikke mindst virksomhedens værdi hos investorer samt relevans for kunderne. Her er fundamentet for rejsen ofte SDN, der sikre at de mange ændringer i processer og automatiseringer kan gennemføres.  

Er du CFO?

Reducer cost drivers, fokuser på forretningen 
Når din investering er foretaget, har den hidtil kun kunne afskrives. NetDesigns løsning muliggør, at du genanvender tidligere investeringer i dit fremtidige setup. I og med NetDesign varetager den fulde drift, er den direkte omkostning reduceret. Dertil har NetDesign har allerede mitigeret din risk, og dermed også effektiviseret din cost. 

Effektiv med ressourcerne 
Alt imens cost falder, øges effektiviteten med ressourcerne: Netværket og sikkerheden orkestreres centralt, og udrulning til nye enheder sker sømløst. Det samme gør patching din sikkerhed holdes på højeste niveau. Det giver forudsigelighed i budgettering og fjerner ubehagelige overraskelser midt i finansperioden. 

Finansiel styring: Sikkert og forudsigeligt 
Netop forudsigelighed er et nøgleord. Ved at lade NetDesign drifte løsningen end-to-end, frigøres kapital til investeringer i kerneforretningen. Netværk og sikkerhed er nødvendigt, men omkostningen kan sagtens ligge fuldt ud i OPEX. CAPEX er fortid. Cisco Capital og NetDesign giver mulighederne. 

Stærkt beslutningsgrundlag 
Du vil opleve en høj tilgængelighed til metadata om brugen af dit netværk. Det giver dig fuld transparens og styrker dit beslutningsgrundlag omkring din løsning – og skalerbarheden giver dig albuerum. Du vil altid kunne udbygge eller mindske din løsning alt efter aktuelt behov. 

Er du CISO?

IT-Sikkerhed og compliance-management er top of mind hos enhver CISO. Med øget digital transformation stilles der store krav til et agilt netværk. Men ændringer i netværket kan have alvorlig indvirkning på virksomhedens sikkerhedsarkitektur og -strategi. 

Når nye netværk og applikationer overvejes, er det derfor vigtigt at man som CISO er med fra tidlige strategimøder og samarbejdet med sikkerhedsteamet, skal være en del af projektet fra start. 

Mange virksomheder oplever det desuden omkostningstungt alene at skulle bestille hardware, implementere, installere software eller rulle ændringer ud site for site og samtidig have fokus på at opretholde complianceniveauet på it-sikkerheden. 

Med en SD Wan løsning fra NetDesign, undgås disse udfordringer.  

SD Wan er centralt styret. Det betyder at man hurtigt og agilt kan implementere ny teknologi og understøtte den digitale transformation. Virksomhedens netværk bliver i stand til at reagere på hurtige ændringer, og derved elimineres dyre og ineffektive omkostninger. It-eksperter skal eksempelvis ikke sendes jorden rundet, det kræver kun få eller ingen lokale ressourcer, skygge-it undgås og lokale kulturelle og politiske udfordringer minimeres.  

Kort sagt, en kost effektiv løsning, hvor dårlige internetoplevelser elimineres og god kundeoplevelsen efterleves. I undgår spild af it-ressourcer og ikke mindst så imødekommes It-sikkerhed og compliance-management. 

Derved sparer virksomheder i digital transformation ikke alene penge og arbejdskraft, men forebygger også alvorlige udfordringer, på grund af omstændige og ugennemsigtige arbejdsgange.

Reducer cost drivers og fokuser på forretningen
Når en investering er foretaget, afhænger nye muligheder ofte af afskrivningsperioden. NetDesigns løsning muliggør, at du genanvender eksisterende investeringer i et fremtidigt setup. Dette kombineret med at NetDesign varetager driften og udviklingen af løsningen, sikre reducerede omkostninger ud over det løsningen i sig selv afstedkommer. NetDesign har altså allerede mitigeret din risiko, og effektiviseret din cost. 

Effektiv med ressourcerne 
Hvordan sikre vi så at omkostninger falder, og effektiviteten øges i ressourcerne. Et SDN orkestreres centralt, så sikkerhedsopdateringer og udrulning til nye enheder sker fra en portal. Med central styring og din sikkerhed på højeste niveau, giver det jer forudsigelighed i budgettering og fjerner ubehagelige overraskelser midt i finansperioden. 

Finansiel styring: Sikkert og forudsigeligt 
Netop forudsigelighed er et nøgleord. Ved at lade NetDesign drifte løsningen end-to-end, frigøres kapital til investeringer i kerneforretningen. Netværk og sikkerhed er nødvendigt, men omkostningen kan sagtens ligge fuldt ud i OPEX. CAPEX er fortid. Cisco Capital og NetDesign giver mulighederne. 

SDN giver et stærkere beslutningsgrundlag 
Du vil opleve en høj tilgængelighed til metadata om brugen og trafikken i jeres netværk. Det giver dig fuld transparens og styrker muligheden for at træffe beslutninger om applikationer eller forbindelser på baggrund af fakta. Skalerbarheden giver samtidig albuerum. Du vil altid kunne udbygge eller skære ned på løsningen efter behov.

Er du CIO?

Vil du gerne have kontrollen tilbage​, og er din hverdag præget af trivielle opgaver som f .eks: ​

  • Konfigurering af Netværk​
  • Patches​
  • Firewall regler​
  • Hjemmearbejdere og sikkerhed​
  • Krav om brugervenlighed og performance​
  • Fejlretning og brugerhenvendelser​
  • Arbejde uden for normal arbejdstid for at minimere nedetid​

Så er et Software Defined Netværk nok noget for dig. Det giver tid til at tænke langsigtet​, og gør det muligt at frigøre tid til at være rådgiver til andre C-level kollegaer, istedet for at bruge al tid på at være udførende​.

SDN giver mulighed for aktivt at deltage i forretningsudvikling, og se muligheder i stedet for at mitigere årlige besparelsesrunder på baggrund af ”mere for mindre” betragtninger.

Brug netværk og sikkerhed som et aktiv, der kan følge med virksomhedens konstante ændringer i behov og krav mht digitalisering, compliance og skalering​.

Så er det at have overblik og være i stand til at kunne vurdere dine risk​, noget der taler ind til behov i din hverdag, så stiller vi gerne op. NetDesign har et stærkt team af forretningsanalytikere og produktspecialister, som kan byde ind med relevante fordele for dig og din forretning.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere?

Vi er altid klar til at svare på dine spørgsmål om, hvad vi kan gøre for dig. Skriv en mail eller ring til vores kundecenter.