Dette links ses kun hvis JavaScript er slået fra i din browser Business Consulting Forretningsudvikling på første klasse

Det er vigtigt for os, at de løsninger vi designer til vores kunder, bidrager til at mindske miljøpåvirkningen. Vi er meget optaget af, hvordan vi kan anvende mere klimavenlige løsninger til at reducere både vores eget og vores kunders CO2-aftryk.

Claus Westergaard Kraft
Head of NetDesign

Claus Westergaard Kraft

Klimavenlige løsninger til en bæredygtig fremtid

NetDesign er en del af TDC Erhverv og Nuuday, og vi bakker aktivt op om Nuudays målsætning om at reducere koncernens CO2-udledning og blive en CO2-neutral virksomhed i 2028 - en målsætning der lever op til FN’s ”Business Ambition for 1,5°C. Det er en ambitiøs målsætning som forpligter, og som kræver, at vi helt konkret og konsekvent gennemfører en række forskellige tiltag og initiativer, som alle sammen har til formål at begrænse vores egen CO2-udledning.

Det betyder, at vi helt konkret anvender løsninger, som er på forkant med internationale miljøkrav, for derigennem at minimere vores egen belastning af miljøet.

 

Bæredygtige tiltag og initiativer

I praksis sker det bl.a. ved at optimere energiforbruget i vores netværk og løbende tilpasse systemerne efter kundernes efterspørgsel. Vi bruger overskudsvarmen fra vores serverrum til at opvarme vores bygninger, og vi arbejder specifikt med at minimere det strømforbrug, som vores løsninger medfører ude hos kunderne.

Vi sørger også for at begrænse medarbejdernes behov for transport gennem brug af videomøder og hjemmearbejdspladser, hvilket i høj grad medvirker til at reducere vores CO2-udledning. Samtidig udnytter vi arbejdstiden mere effektivt, fordi vi begrænser transporttiden og antallet af rejsedage, hvilket vores medarbejdere er rigtig glade for. Samtidig er det også godt for bundlinjen, fordi det mindsker vores omkostninger til transport og overnatning.

 

Vi tager ansvar for at udvikle klimavenlige løsninger

Det stopper dog ikke her, for i NetDesign bestræber vi os ikke blot på at reducere vores egen miljøpåvirkning mest muligt. Vi tager også ansvar for at sikre, at de løsninger vi udvikler til vores kunder, gør dem i stand til at udnytte nye teknologier og digitale løsninger til at optimere og udvikle deres forretning eller organisation - samtidig med at de bidrager positivt til at mindske CO2-aftrykket.

 

Vi hjælper vores kunder med at reducere deres CO2-aftryk

Så ud over at tage vores egen medicin, rådgiver vi også vores kunder om, hvordan de træffer fornuftige målrettede økonomiske og bæredygtige beslutninger, når de investerer i vores løsninger. Og vi hjælper dem med at få mest muligt ud af løsningerne, så vi sikrer, at de både på den korte og lange bane har en positiv indflydelse på bundlinjen, medarbejdertilfredsheden - og miljøet.

På den måde sætter vi handling bag ordene og sikrer Peace of Mind til vores kunder.

 

11 procent reduktion af Nuudays CO2-udledning i 2020

I 2020 lykkedes det Nuuday at reducere koncernens CO2-udledning med hele 11 procent, sammenlignet med 20219, i forhold til scope 1, 2 & 3. Dermed kan vi se, at alle de tiltag, vi har sat i gang på klimaområdet, allerede virker og har den ønskede effekt - og det giver naturligvis stor lyst og motivation til at igangsætte yderligere initiativer på området i de kommende år.

Læs mere om ansvarlighed i Nuuday og vores ambitiøse miljømålsætning her, hvor du også finder link til Nuudays seneste ESG-rapport.

Læs mere
NetDesign er frontrunnere – også i miljøledelse

NetDesign er frontrunnere – også i miljøledelse

TDC Group, som NetDesign er en del af, har fastlagt en ambitiøs miljøpolitik, som indeholder nogle meget klare målsætninger.

 

TDC Groups miljøforpligtelse synliggøres bl.a. af koncernens ISO140001-certificering, som er den mest anerkendte internationale standard, man som virksomhed kan opnå inden for miljøledelse i hele verden.

 

ISO140001-certificeringen favner alle brands i TDC Group, og hos NetDesign er vi stolte over at være del af en koncern, som ikke alene har en af Danmarks mest ambitiøse klimaplaner, men som også formår at levere varen.

 

Igennem ISO140001-certificeringen synliggør vi, at vi bredt i hele koncernen formår at leve op til målsætningerne, og proaktivt er i stand til at levere markante miljøforbedrende resultater.

 

I hele TDC Group har vi identificeret vores miljømæssige forhold og påvirkning i henhold til vores aktiviteter, produkter og services. Derudover forstår vi, hvordan vi skal håndtere og implemente de nødvendige kontrolfunktioner, som giver os det overblik, der sikrer, at vi kan overholde de gældende lovkrav og sætte nye klare mål for løbende forbedring af vores miljømæssige indsats. 

 

ISO-140001-certificeringen betyder, at alle brands i TDC Group lever op til lovgivningskravene og overholder alle miljøpolitiske forpligtelser.

Læs mere her