Dette links ses kun hvis JavaScript er slået fra i din browser Business Consulting Forretningsudvikling på første klasse
Fremtidens arbejdsplads er hybrid - og det stiller nye krav til virksomhederne

Fremtidens arbejdsplads er hybrid - og det stiller nye krav til virksomhederne

Hybridarbejde giver nye muligheder, ikke mindst for medarbejderne, som får mere fleksibilitet og større frihed til at arbejde, hvor og når de vil. Men den nye måde at arbejde på skaber også en række udfordringer. Mange organisationer får nemlig behov for at gentænke indretningen af virksomhedens fysiske kontorlandskaber og mødelokaler. Der skal også investeres i nye digitale kommunikations- og samarbejdsløsninger, som kan tale sammen. For de store gevinster ved hybridarbejdet kan først høstes, når medarbejderne kan samarbejde effektivt, uanset hvor de opholder sig og hvilke systemer, platforme og devices, de benytter.

Læs mere
Støvede planer for It-sikkerhed gør ondt, når angrebet rammer

Støvede planer for It-sikkerhed gør ondt, når angrebet rammer

Danske virksomheder og offentlige organisationer er i stigende grad offer for cyberkriminalitet. Alligevel har mange utilstrækkelige eller slet ingen beredskabsplaner, der beskriver, hvordan de skal håndtere it-angreb, som på få sekunder kan gøre omfattende økonomisk skade og få langsigtede konsekvenser. Det kan nemlig være svært at få gang i forretning og it-systemer igen, efter et angreb. Her kan døgnovervågning være en del af løsningen, fortæller Lars Højberg. Han er chef for NetDesigns Security Operations Center, som overvåger danske virksomheder og offentlige organisationers it-netværk for ondsindet indtrængen og andre angrebstyper.

Læs mere
En succesfuld digital transformation kræver stærke digitale kompetencer

En succesfuld digital transformation kræver stærke digitale kompetencer

Hos NetDesign har vi skabt Customer Transformation Services, som fokuserer på Customer Success og hvordan, vi kan hjælpe vores kunder med at lykkes med deres digitale transformation. I den nye forretningsenhed har vi samlet specialiserede kompetencer, teknisk viden, digital indsigt og forretnings­mæssig forståelse, så vi kan tilbyde vores kunder rådgivning og sparring – både i forhold til gamle og nye teknologier. Herudover kan vi drive change managementprojekter, udarbejde konkrete roadmaps og eksekveringsplaner fra A-Z, samt facilitere de adoptionprogrammer, som gør virk­somhedernes medarbejderne i stand til at udnytte både eksisterende og nye løsninger, platforme og systemer fuldt ud. Læs mere om den nye forretningsenhed her.

Læs mere
Digital transformation kræver en solid plan

Digital transformation kræver en solid plan

Digitaliseringen buldrer afsted og mange virksomheders digitale strategier forældes langt hurtigere end forventet. Flere og flere områder og processer digitaliseres og automatiseres, men digital transformation handler ikke kun om teknologi og teknologisk udvikling - det hand­ler også om mennesker. For at gennemføre digitale forandringer i en organisation i praksis er det nemlig nødvendigt at opbygge et stærkt digitalt mindset hos medarbejderne. Og man har brug for en solid plan, som også har øje for den del, for at komme godt i mål.

Læs mere
10 hurtige spørgsmål til Claus Westergaard Kraft, Head of NetDesign

10 hurtige spørgsmål til Claus Westergaard Kraft, Head of NetDesign

I anledning af at Claus Westergaard Kraft tiltræder som Head of NetDesign, har vi stillet ham 10 hurtige spørgsmål. Claus svarer på, hvilke forventninger han har til sin nye rolle, hvad han vil fokusere på i den kommende tid, hvad han brænder for at arbejde med, og hvad det er for kompetencer og erfaringer, han har med i bagagen, og hvordan han vil bringe dem i spil for at videreudvikle NetDesign. 

Læs mere
Digitalisering og digital transformation handler om meget andet end teknologi

Digitalisering og digital transformation handler om meget andet end teknologi

Når man hører buzzwords som digitalisering og digital transformation omtalt, så ledes tankerne meget ofte hen på teknologi og IT. Det er meget naturligt, men selvom en digital transformation er teknologidrevet, handler det i virkeligheden meget lidt om teknologi. Reelt handler det om mennesker, strategi og processer, samt de udviklingsmuligheder og det forretningspotentiale en succesfuld digital transformation vil kunne skabe. Nøglen til at forstå, hvordan man arbejder med at skabe en digital transformation, handler om forandring og omstillingsparathed.

Læs mere
Genbesøg virksomhedens digitale strategier

Genbesøg virksomhedens digitale strategier

Mange virksomheders digitale strategier er presset af den accelererede digitale udvikling. For at være klar til den nye og langt mere digitale virkelighed, der venter, er der derfor opstået et stort behov for, at genbesøge de digitale strategier, som er blevet forældet langt hurtigere end forventet. Det er vigtigt, fordi det er de virksomheder, som har styr på deres digitale strategier, og kan bruge dem proaktivt til at skabe værdi for forretningen, der bliver fremtidens vindervirksomheder.

Læs mere
NetDesign: Uvildig rådgivning handler om tillid

NetDesign: Uvildig rådgivning handler om tillid

I NetDesign har vi skabt et Business Consulting koncept, som betyder, at vi kan tilbyde vores kunder uvildig rådgivning på tværs af vores fire kerneområder: Customer Engagement, Collaboration, Cyber Security og Digital Infrastructure. Ved at kombinere forretningsudvikling med teknisk indsigt, er vi i stand til at sikre kunderne en mere optimal udnyttelse af deres investeringer i IT, samtidig med at det styrker deres digitale transformation og skaber værdi på bundlinjen.

Læs mere
Ny gamechanger skaber bedre onlinemøder

Ny gamechanger skaber bedre onlinemøder

Kender du det: Du sidder i et mødelokale, men kan ikke benytte videosystemet til at logge på et Microsoft Teams møde, så du, og alle andre i lokalet, må logge på mødet fra hver jeres PC? Det er slut nu, for det er nemlig blevet muligt at få installeret en såkaldt Cloud Video Interop (CVI) integration, som giver adgang til onlinemøder i Teams fra alle virksomhedens videosystemer på tværs af platforme, enheder og lokationer. Løsningen forventes at blive en gamechanger, fordi det øger fleksibiliteten og giver mulighed for at holde markant bedre virtuelle møder i fremtiden.

Læs mere
Brugervenlighed binder de digitale løsninger sammen

Brugervenlighed binder de digitale løsninger sammen

Under Coronakrisen blev det tydeligt, hvor vigtigt det er for virksomhedernes digitale set-up, at man integrerer forskellige platforme som Microsoft Teams og Cisco Webex, så de kan tale sammen. Brugervenligheden er kommet i fokus, og det gælder om at opnå det fulde udbytte af de digitale løsninger - både på kontoret og hjemmearbejdspladsen. Se hvordan NetDesigns direktør, Marianne Horstmann, forudser, at digitaliseringen og den teknologiske udvikling, kommer til at påvirke måden, vi indretter arbejdspladsen - og tilrettelægger vores arbejde på i fremtiden.

Læs mere
Corona har fået os til at sænke paraderne og tænke mere digitalt

Corona har fået os til at sænke paraderne og tænke mere digitalt

Efter flere måneder med hjemmearbejde under Corona-pandemien, er samfundet og de danske arbejdspladser åbnet op igen. Hverdagen begynder at blive normaliseret, men hvad er det for en virkelighed, vi kigger ind i – og hvordan tilpasser vi os bedst det, der bliver beskrevet som ”The New Normal”? Og hvad kommer det egentlig til at betyde for måden, vi kommer til at arbejde, samarbejde og indrette vores arbejdspladser på fremover? Det giver NetDesigns direktør, Marianne Horstmann, sit bud på her.

Læs mere
Corona har givet os et virtuelt wakeup call

Corona har givet os et virtuelt wakeup call

Corona-krisen har sat skub i den digitale transformation, som har ført til et virtuelt wakeup call i mange virksomheder og offentlige institutioner, hvor man for alvor har fået øjnene op for alle de digitale muligheder, der findes - og hvordan man udnytter dem optimalt; men hvordan omsætter vi bedst de nye erfaringer til noget, som skaber værdi for både virksomheden, organisationen og medarbejderne i fremtiden? Det har NetDesigns direktør Marianne Horstmann et bud på.

 

Læs mere
NetDesign hjælper med cyberforsikringer

NetDesign hjælper med cyberforsikringer

Sammen med CheckPoint har NetDesign indgået en aftale med Europas absolut største forsikringsudbyder Allianz om at hjælpe selskabet med at afdække risikoniveauet hos de potentielle forsikringskunder, som ønsker at tegne en cyberforsikring. Samarbejdet gør Allianz i stand til at prissætte cyberforsikringer til deres nordiske kunder. Læs mere om samarbejdet mellem Allianz, CheckPoint og NetDesign og hvad det betyder.

Læs mere
Corona bliver en gamechanger

Corona bliver en gamechanger

Coronakrisen har sat turbo på det virtuelle samarbejde i alle offentlige organisationer og virksomheder. Det, der før var en mulighed, er pludselig blevet en nødvendighed. Mange medarbejdere har hurtigt måtte lære at omstille sig og tage nye digitale samarbejdsværktøjer i brug, for at kunne arbejde effektivt hjemmefra. Og meget tyder på, at de nye fleksible arbejdsformer er kommet for at blive, for en konsekvens af Corona er, at vores traditionelle syn på, at arbejdet er noget, vi bedst kan udføre fra en bestemt lokation i et bestemt tidsrum, har ændret sig.

Læs mere
Det virtuelle samarbejde vil revolutionere måden, vi samarbejder på

Det virtuelle samarbejde vil revolutionere måden, vi samarbejder på

Behovet for effektivt teamsamarbejde og deltagelse i videomøder på tværs af lokationer har aldrig været større. Når kontoret ikke længere er lig med en bestemt lokation, stiller det store krav til teknologien – og vores evne til at bruge den. Vi skal lære at være sociale og samarbejde i en ny og mere bæredygtig virkelighed, hvor vi er mindre fysisk sammen med vores kolleger. Hos NetDesign forudser vi, at det virtuelle paradigmeskift vil få afgørende betydning for vores måde at samarbejde på i fremtiden.

Læs mere
Beskyt hjemmearbejdspladsen

Beskyt hjemmearbejdspladsen

Det er når virksomheder eller samfundet bliver ramt af kriser, at truslen fra cyberkriminalitet og hackerangreb er størst. I disse perioder, hvor fokus er på at komme godt igennem krisen, er det derfor ekstra vigtigt at prioritere it-sikkerheden og sikre, at sikkerhedsprocedurerne følges. Det skal altid være sikkert at logge på de interne netværk uanset hvilken lokation eller device, man logger på fra - også i en krisesituation. Følg disse gode råd til, hvordan du beskytter virksomhedens eller organisationens kritiske data, når medarbejderne logger på systemerne fra hjemmearbejdspladsen.

Læs mere
It-sikkerheden flytter med forretningen i skyen

It-sikkerheden flytter med forretningen i skyen

Den digitale transformation er i fuld gang i danske virksomheder. Større eller mindre dele af systemer og tjenester flyttes op i skyen, og de steder, hvor arbejdet ikke allerede er i gang, er der overvejelser om det. På it-sikkerhedsfronten giver det helt nye udfordringer for it-afdelingen. Ikke alene skal de kunne håndtere en stigende kompleksitet, de skal også kunne håndtere helt nye trusler, angreb og måder at tænke sikkerhed på. Hos NetDesign hjælper vi med den digitale transformation og skaber sikkerhed omkring rejsen til skyen.

Læs mere
Undgå CEO-fraud

Undgå CEO-fraud

Sommermånederne, og særligt tiden op til sommerferien, er højsæson for den type it-kriminalitet, der kaldes CEO-fraud. Her forsøger udspekulerede svindlere at lokke penge ud af virksomheder ved at udgive sig for at være direktøren på e-mail.

 

Få sikkerhedsekspert Tommy Abrahamssons bedste tips til, hvordan du kan undgå, eller mindske risikoen for, at dine medarbejdere bliver udsat for CEO-fraud.

Læs mere
NetDesign og ScienceLogic indgår stærkt partnerskab

NetDesign og ScienceLogic indgår stærkt partnerskab

NetDesign og ScienceLogic har netop forlænget en vigtig partnerskabsaftale i yderligere tre år. Olof Ottoson, VP Business Development, NetDesign udtaler: ”Samarbejdsaftalen med SciencLogic er en klar styrkelse af vores Managed Service-løsninger. Aftalen betyder, at vi kan levere ”Peace of Mind” til vores kunder og give dem tid og ro til at styrke og udvikle deres kerneforretning.” Læs mere om hvad samarbejdsaftalen betyder for NetDesign, ScienceLogic, og ikke mindst vores kunder, her. 

Læs mere
Fra frygt til fokus

Fra frygt til fokus

IoT, 5G, Machine Learning og Artificial Intelligence er i løbet af få år blevet nøglebegreber på tværs af brancher, industrier og organisationer. De nye teknologier sætter for alvor skub i digitaliseringen og automatiseringen hos danske virksomheder. Men hvad betyder det for it-sikkerheden, trusselsbilledet og måden vi beskytter os på?  Det har vi spurgt to af vores sikkerhedseksperter om.

Læs mere
SECU er efter 12 år i markedet, blevet en del af NetDesign

SECU er efter 12 år i markedet, blevet en del af NetDesign

Hos NetDesign er vi utroligt glade for at kunne meddele, at vi har købt sikkerhedsvirksomheden SECU, som designer og implementerer specialiserede skræddersyede it-sikkerhedsløsninger til nogle af Danmarks allerstørste virksomheder og dele af den offentlige sektor. 

 

Læs mere
Arbejd hårdt, tag ansvar - og lær at sige "pyt"

Arbejd hårdt, tag ansvar - og lær at sige "pyt"

I anledning af Kvindernes Internationale Kampdag har vi talt med vores Adm. direktør og Senior vicedirektør i TDC, Marianne Horstmann, om at være kvinde, leder og rollemodel anno 2019. Marianne fortæller om sit syn på lederrollen generelt, deler ud af egne erfaringer og giver gode råd til andre kvinder, som ønsker at forfølge drømmen om at gøre karriere i erhvervslivet.

Læs mere